Vught / 6 September 2022

ARTIKEL: EEN ONDERNEMING IN TRANSITIE EN HET BELANG VAN COMMUNICATIE

Geplaatst door WILLEM WIJNEN

Deel deze blog:

Een van onze klanten gaat door een belangrijke transitiefase.
In dit veranderingsproces spelen thema’s als integrale mobiliteit, inzetbaarheid, verdwijnende, maar zeker ook toekomstige, jobs een belangrijke rol. Een veranderingsproces dat de hele organisatie raakt en in Smart-termen af-, om-, en opbouw vraagstukken met zich meebrengt waarbij wij als Smart Group een zowel adviserende als uitvoerende rol mogen innemen.

Het uitdragen van de toekomstvisie naar eenieder geeft de nodige richting en heldere communicatie over de koers en de gevolgen de nodige noodzaakbeleving en ambitie om de handen uit de mouwen te steken. Leidinggevenden hebben, naast HR, een belangrijke mobiliserende rol om medewerkers niet alleen “mee te nemen” in dit proces maar ze ook te stimuleren om zelf bewust stil te staan bij de betekenis van deze veranderingen en bij de eigen ambitie en leer-ontwikkelbehoefte.

Zoals gezegd speelt communicatie een belangrijke rol voor bewustwording en draagvlak en niet in de laatste plaats voor de nodige beweging.
Deze beweging vraagt om support, waarbij Smart Group haar dienstverlening voor heeft ingericht.
Dat betreft in deze onder meer visie-ontwikkeling, managementtraining, loopbaanprogramma’s met een duidelijk geformuleerde next step in zich.
Daarnaast faciliteren we vrijwillige mobiliteit en outplacementbegeleiding naar een nieuwe baan of eigen onderneming. Dat is integrale mobiliteit, anticiperen, meebewegen en het creëren van duurzaam perspectief voor de klantorganisatie en voor iedere medewerker die er nu werkt.

In deze tijd, maar zeker ook in de toekomst, zullen thema’s als loopbaanoriëntatie, inzetbaarheid, blijven leren en ontwikkelen en in- en externe mobiliteit sterk gaan versmelten. De kunst is om middels een doorgaande dialoog als bedrijf aan te geven wat de koers wordt en eventueel de ontstane gap tussen requirements van future jobs tijdig te dichten met doorontwikkelprogramma’s.
Belangrijk wordt ook dat medewerkers zich in deze medewerkersdialoog uitgenodigd weten om hun eigen ambitie aan te geven en gesteund worden om deze ambities vorm te geven binnen of buiten de onderneming. Dat is mobiliteit 5.0!

Smart Group werkt elke dag aan visie op dit thema, we leren en ontwikkelen zelf ook, elke dag.
Liefst samen met onze klanten. Nieuwsgierig wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?
Wilt u doorpraten over dit artikel? Neem dan contact op met Willem Wijnen. Bel 073-657 10 10 of stel uw vraag via info@smartgroup.nl