Vught / 15 mei 2022

ARTIKEL: SMART INTERN ONDERNEMERSCHAP

Geplaatst door WILLEM WIJNEN

Deel deze blog:

Is een van deze  vragen op u van toepassing?

Vragen die ons steeds meer gesteld worden zoals;

 1. We willen graag een meer ondernemende cultuur in de organisatie om mede hierdoor ook te komen tot meer kansrijke innovaties en/of procesverbeteringen,
 2. We willen onze voorsprong op de markt behouden en als het mogelijk is ook verder uitbreiden.
 3. Onze markt verandert waar we bij staan en het overkomt ons (vaker)ook wanneer we er niet bij (stil) staan.  Hoe kunnen we hier beter op anticiperen?
 4. We merken als organisatie , dat het steeds moeilijker wordt om de talentvolle ondernemende medewerkers, te behouden, er wordt aan hen getrokken of ze ‘vliegen’ van uit zich zelf uit.

Smart Group  kunnen jullie ons ondersteunen bij de beantwoording van onze  vraag?

Op de een of andere manier, hoe we het ook bekijken hebben deze vragen te maken met:

 • Het sneller en effectiever anticiperen op de veranderende wereld om ons heen.
 • Het vergroten van het ondernemerschap, innovatie binnen de organisatie.
 • Het behouden en verder ontwikkelen van de talenten binnen de organisatie.
 • Het creëren van (nieuw) perspectief voor de organisatie en haar medewerkers en niet te vergeten haar klanten.

Een van de vele mogelijkheden om dit mede te bewerkstelligen heet bij Smart Group: Smart – internondernemerschap

Aan de vragen die ons gesteld worden zoals weergegeven, en dat is beslist niet de volle breedte, kunnen we gerust stellen dat het antwoord op de door u gestelde vraag, niet zo maar eenduidig weer te geven in een product. In feite komt het neer

op maatwerk afgestemd op de behoefte van de organisatie /medewerkers .

Wat wil  je als  organisatie?:

 1. De medewerkers kennis laten maken met intern ondernemerschap? Medewerkers over de schutting laten kijken?  Wat kan dat betekenen voor de medewerkers als ook voor de organisatie?

Hiertoe kunnen we op maat gesneden inspiratie sessies leveren

 1. Voorstellen om te komen tot verbetering en vernieuwing van : interne processen, producten/diensten , business ontwikkeling, besluitvorming om zaken definitief vorm te geven en te realiseren.

Hiertoe heeft Smart Group meerdere modellen ontwikkeld om aan te sluiten bij de behoefte van de organisatie(s). Het projectmatig werken , hoe doe je dat? Hoe krijg je de stakeholders mee? Zijn zonder meer aspecten die meegenomen worden

 1. Implementatie van projecten . Projecten die op draagvlak kunnen rekenen worden projectmatig van idee naar realisatie gebracht.

De sponsorship van uit de top wordt de ruimte gecreëerd en de ondersteuning geboden om er een succes van te maken

De  deelnemers aan het traject en medewerkers dieper in de organisatie die hierbij  betrokken (kunnen) worden om verbeteringsprojecten en business ontwikkeling (Klant centraal) vorm te geven ,leren om het project van ontwikkeling tot en met  implementatie op een gestructureerde , procesmatige manier vorm te geven.

Dit leidt  er toe dat het tevens een uitstekend instrument is om: de  cultuur en mentaliteit naar de gewenste richting om te buigen.

Om dit te bereiken zal ook de nodige aandacht besteed worden aan de ontwikkelingen van het management in deze.

Mocht u meer willen weten omtrent intern ondernemerschap in welke vorm dan ook neem dan contact op met

Smart Group

Wilt u doorpraten over dit artikel? Neem dan contact op met Roger Lenssen