Vught / 16 juni 2020

ARTIKEL: NOODZAAK VERSUS NOODZAAKBELEVING

Geplaatst door Roger Lenssen

Deel deze blog:

Om te kunnen ‘dansen op het ritme van de tijd, moet je als mens en organisatie wendbaar zijn en blijven, je voortdurend kunnen aanpassen op de golven van de economie: als een surfer op de golven. In dit artikel nemen we je in vogelvlucht mee op onze eerste verkenningsvlucht.

Hoe staan we er voor?
Om te weten of je nog op het goede spoor zit met je organisatie, ontkom je er niet aan om bij voortduring zaken te monitoren. Door stil te staan bij je product/dienst, je markt en je organisatie krijg je inzichtelijk hoe je ervoor staat. Hierbij spelen ongetwijfeld de volgende vragen een rol:

 1. Het product/dienst
  • Nemen de eisen toe en zo ja op welk front?
  • Hebben we te maken met kortere levenscycli van je product/dienst?
  • Verbreding/inkrimping van het assortiment.?
  • Wetgeving die is veranderd en eisen aan de organisatie stelt en
  • de consequentie daarvan m.b.t. productieproces/dienstverlening?
  • Etc.
 2. Markt/klanten
  • Zie je veranderingen ten aanzien van de concurrentie om je heen?
  • Is er sprake van een toename van een kwaliteit /tijd/prijsdruk?
  • Zijn er wezenlijke veranderingen in de vraag waar te nemen?
  • Zijn er veranderingen in betalingsgedrag waar te nemen?
  • Baseer je de beslissingen op feitelijke marktinformatie?
  • Zijn er veranderingen in betalingsgedrag waar te nemen?
  • Etc.
 3. De organisatie
  • Hoe zien de verschuivingen op de arbeidsmarkt eruit, bijvoorbeeld ten aanzien van vraag en aanbod?
  • Sluit de kwaliteit van het management en medewerkers aan op hetgeen in feite noodzakelijk is, ook in de nieuwe/gewijzigde situatie? en spoort dat nog met datgene er in feite noodzakelijk is?
  • Is het primaire proces aangepast aan de ontwikkelingen op de markt en wensen/eisen die aan de organisatie gesteld worden?
  • Ben je qua processen, management informatie, financiële inzichten nog bij de tijd?
  • Etc.

Vaak zullen deze veranderingen niet van de ene dag op de andere plaatsvinden. Het is vaak een sluimerend proces. Des te gevaarlijker omdat je dan, voordat je het weet, in slaap gewiegd wordt. Onze ervaringen van meer dan 30 jaar hebben ons geleerd dat er nog te veel organisaties zijn die onvoldoende gestructureerd bezig zijn met de ontwikkelingen, zoals hierboven aangegeven, in kaart te brengen. En bij voortduring hier ook op sturen m.b.t. het ontwikkelen van de organisatie en mensen.

Noodzaak en noodzaak beleving
Er is een groot verschil tussen Noodzaak en Noodzaak Beleving. Te vaak ontwaakt men uit de droom dat het nog goed gaat en dat het nog wel meevalt en men nog ruimschoots op tijd is, om de koers te verleggen. Daar komt vaak bij dat men in de top van de organisatie er last van kan hebben dat men niet allen op één lijn zit, zaken anders ziet en interpreteert. Om nog maar te zwijgen van alle lagen daaronder.

Het weerbericht is in feite, uitgevonden’ om daar ook op te anticiperen. Maar als het weerbericht er niet is, of je negeert het, kan het dus ook zomaar zijn dat je niet op het weer gekleed bent, of dat je zelfs in gevaarlijke omstandigheden terecht kunt komen.

Op het moment dat je je bewust bent van de Noodzaak dat je in beweging moet komen, om het hoofd te kunnen bieden aan de veranderende omstandigheden, heb je reeds een grote stap gezet. Wanneer deze bewustwording nog in grote delen van de organisatie ontbreekt, sta je als organisatie voor een enorme uitdaging.

Die uitdaging slecht je door het uitzetten van een heldere koers, de vertaling van jouw visie op de Noodzaak en wat dat betekent voor de organisatie. Breng je medewerkers van hoog tot laag continu op de hoogte van je koers inclusief de maatregelen die je gaat nemen. En biedt de faciliteiten om de ontwikkeling van je medewerkers (en daarmee de organisatie) tot stand te brengen.

Zolang de organisatie of groepen hierbinnen zich niet of maar gedeeltelijk bewust zijn van het feit dat ze moeten ‘dansen op het ritme van de tijd’, is het niet raar dat ze aan de kant staan van de dansvloer, genietend van hun drankje. Maar het kan ook het laatste zijn als je niet oppast.

De sterkste Noodzaak en noodzaakbeleving zijn deze die van buitenaf worden ‘opgelegd’.
Enkele voorbeelden daarvan zijn:

 1. Het wegvallen van grote klanten waardoor je gedwongen wordt de organisatie aan te passen.
 2. Een aantal droge zomers achterelkaar waardoor de waterhuishouding voor menig boer een enorm probleem wordt. Tel daarbij de druk op stikstofvermindering en je kunt bevroeden dat er drastische maatregelen genomen moeten worden op landelijk, regionaal en lokaal niveau.
 3. Een pandemie waar we allemaal last van hebben, waarbij we worstelen met het vraagstuk om ons gedrag drastisch aan te passen. Noodzaakbeleving wordt nog verschillend geïnterpreteerd, in kleinere kring maar ook tussen landen.

Dit is in het groot wat er op kleinere schaal zich in en rondom organisaties kunnen voordoen. Je zult moeten ‘dansen op het ritme van de tijd’ en de juiste bewegingen moeten maken. Stilstaan bij zaken als alles beweegt of juist bewegen als alles stilstaat.

Lees verder in de volgende nieuwsbrief.